Hofpleinlijn

De Hofpleinlijn, een viaduct in Rotterdam, zou in 2008 zijn functie gaan verliezen als metroverbinding tussen Rotterdam en Den Haag. Voor het object moest daarom een nieuwe functie worden gevonden. Het plan dat ik ervoor maakte bestond naast een park op de bogen en bedrijfsruimtes onder de bogen ook uit een aantal ingrepen langs de lijn die de leefbaarheid van de aanliggende wijken vergrootten en voorzieningen troffen voor extra waterberging.

Alke van den Berg