Nieuwe Meer

Stadsrandgebieden zijn interessante plaatsen waar in de loop der jaren veel functies, die binnen de stad geen plaats (meer) konden vinden, terecht zijn gekomen. Deze vrijplaatsen herbergen vaak functies die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in een stad zoals volkstuinparken of kunstenaarscollectieven.  Voor de economische crisis kwamen deze plekken steeds meer onder druk te staan door de schaarsheid van de grond die ze innemen en grootschalige ontwikkelingen. De crisis heeft deze druk even tijdelijk doen afnemen, dus is dit een uitgelezen moment om te kijken hoe deze vaak bijzondere gebieden zich moeten ontwikkelen als de druk in de toekomst weer gaat toenemen. Het masterproject Nieuwe Meer (Amsterdam) was een studie naar het vinden van een ontwikkelingsstrategie die de bijzondere functies in het gebied een sterkere positie binnen de stad zouden geven en toch ruimte bood aan nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor vormde een analyse van alle grote en kleine actoren in het gebied de basis.

 

Mijn analyse en plan voor volkstuinpark 'Ons Buiten' werd dusdanig goed bevonden dat ik mijn project heb mogen presenteren voor de gemeente Amsterdam.

Alke van den Berg