Terneuzen en de Nieuwe Werkelijkheid

Mijn afstudeerproject begon met krimp en Zeeuws-Vlaanderen. Jongeren en hoogopgeleiden trekken weg uit Zeeuws-Vlaanderen naar hoogdynamische stedelijke gebieden, zoals de Randstad, voor studie en carrière. Dit is een fenomeen dat in combinatie met de vergrijzing van de beroepsbevolking de Zeeuws-Vlaamse samenleving uit balans kan brengen. Deze constatering leidde tot de vraag wat Zeeuws-Vlaanderen, een voornamelijk agrarische regio aan de rand van Nederland, tegenover de aantrekkingskracht van hoogdynamische stedelijke gebieden kan stellen, zodat het deze groep mensen weet vast te houden of terug te lokken.

 

Terneuzen is de belangrijkste kern in de regio en daarmee het centrum van Zeeuws-Vlaanderen. Als centrum van de regio zou het dus de meest logische plek zijn om tegenwicht te bieden aan de aantrekkingskracht van hoogdynamische stedelijke gebieden elders. De stad kampt echter met een drietal problemen:

 

-Verouderde woningvoorraad

-Te ontspannen woningmarkt

-Een slecht imago

 

De focus van het project werd gelegd op het bijdragen aan een oplossing voor het laatste probleem. Hiermee werd het uitgangspunt voor dit project dat Terneuzen zich moet transformeren tot een aantrekkelijke en dynamische stad voor jongeren en hoogopgeleiden om zich te vestigen en zo weerstand te bieden aan de braindrain uit de stad en regio. Na een uitgebreide analyse van de stad bleek het gebied van de Oostelijke Kanaalarm de beste locatie om een dergelijke transformatie in te zetten. De probleemstelling van het project luidde:

 

"Hoe kan de ontwikkeling van het gebied van de Oostelijke Kanaalarm bijdragen aan een aantrekkelijker en dynamischer Terneuzen om in te leven en een beter imago voor de stad in de huidige context van economische recessie?"

 

Het antwoord op de probleemstelling is een ontwikkelingsstrategie geworden die gebasseerd is op het betrekken van en de samenwerking tussen vele kleine lokale actoren, de Terneuzense gemeenschap, als drijfveer achter een drietal, deels tijdelijke, ingrepen in het gebied die de leefbaarheid van de stad vergroten.

 

Alke van den Berg