What is to be found in the eyes of a stranger

Voor het vak Research Methods in Architecture & Urbanism heb ik onderzoek gedaan naar het fenomeen van cruising, het opzoek gaan naar een sekspartner in de publieke ruimte. Doel van het vak was te leren om kwalitatief onderzoek te doen naar een fenomeen dat zich in de publieke ruimte afspeelt. Ik was op dit onderwerp gekomen doordat ik in een eerder masterproject was gestuit op het fenomeen, doordat zich een cruisegebied zich in het plangebied bevond. Omdat ik dit niet alledaagse en toch wel alledaagse fenomeen intrigerend vond besloot ik te opperen om dit fenomeen verder te onderzoeken voor het eerder genoemde vak.

 

Als introductie op het onderwerp voor mijn medestudenten heb ik een animatie gemaakt die het onderwerp kort uitlegd. Deze animatie is hiernaast op deze pagina te bekijken.

 

Het vak bestond uit twee deelopdrachten; een groepsonderzoek naar het fenomeen en een verdiepend essay dat individueel moest worden gemaakt. Voor het groepsonderzoek hebben we verschillende cruiseplekken geobserveerd met als doel de invloed van cruising op andere gebruikers van een publieke ruimte en vice versa te bepalen. Dit bleek echter lastiger dan gedacht, mede doordat het onderzoek in de winter moest worden uitgevoerd en er dan minder gecruised wordt. Toch zijn we nog tot een interessant onderzoek gekomen dat hier te lezen is.

 

Als onderwerp van mijn individuele essay heb ik ervoor gekozen om in de geschiedenis te duiken van het cruisen en een vergelijking te maken met het fenomeen van de flâneur. Dit essay is (in het engels) in zijn geheel op deze pagina te lezen.

Alke van den Berg